Sousedská pomoc je platforma sdružující dobrovolníky a další lidi, kteří se snaží pozitivně měnit prostředí okolo sebe. Digitalizací dobrovolnických, kulturních a spolkových aktivit chceme dosáhnout lepšího propojení lidí na lokální i celorepublikové úrovni. Jednotlivci, organizace i místní samosprávy tak mohou bezplatně informovat a koordinovat aktivity ve svém okolí, efektivně pomoci jednotlivcům i skupinám nebo najít podporu pro své vlastní projekty.

Našim posláním je propojení lidí a organizací tak, aby mohli v reálném čase sdílet nejen své projekty a myšlenky, ale aby byli i rychle a kvalitně informování o dění ve svém okolí. Platforma tak bezplatně slouží místním samosprávám – aby mohli informovat své občany o běžném denní ve městě, organizacím – aby sdíleli své veřejně prospěšné aktivity a jednotlivcům, kteří mohou hledat podporu pro své projekty. Celá platforma je založena na myšlence smart cities a bude propojovat lidi kdykoliv a kdekoliv po české republice skrze aplikaci v jejich chytrém mobilu nebo webové stránky.

Skrze náš systém

  • organizace a samosprávy oslovují aktivní občany – dobrovolníky v okolí pro sve projekty všech typů, kde je potřeba pomocná lidská ruka
  • aktivní občané se stávají koordinátory projektu za účelem zlepšení prostředí kde žijí
    lidé poptávají a nabízejí sousedskou výpomoc mezi sebou
  • obce informuji skrze informační nástěnku své občany o aktuálním dění

Díky úsilí mnoha lidí, kteří vnímali proběhnuvší krizi v roce 2020 jako příležitost ke změně, byl vybudován projekt Sousedská pomoc, který umožňuje jednoduše, efektivně a hlavně rychle propojit lidi, kteří potřebují pomoci s těmi, kteří svou pomoc nabízejí. Projekt je založen na online platformě www.sousedskapomoc.cz v průběhu 2 měsíců sdružila více než 6000 dobrovolníků, kteří denně realizovali a šířili pomoc po celé České republice. Motivace a odhodlání těchto lidí umožnila zprostředkovat pomoc nejen během koronavirové krize, ale nabídnul funkční model peer-to-peer pomoci, který je dlouhodobě udržitelný, funguje i na každodenní bázi a je otevřen dalším výzvám.